นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ รับมอบเงินสนับสนุน จาก บมจ.คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) ในโครงการอาสาร่วมใจ FIGHT COVID
นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ รับมอบเงินสนับสนุน จาก บมจ.คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) ในโครงการอาสาร่วมใจ FIGHT COVID

C-200619040017
Share