ธุรกิจบัตรเครดิตเคทีซี บริจาคเงินสนับสนุนกิจการสภากาชาดไทยโดยมี คุณจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รับมอบ
บริจาคเงินสนับสนุนกิจการสภากาชาดไทย

C-200619017015
C-200619762002