เหล่ากาชาด จ.นครพนม ร่วมมอบเครื่องเขย่าโลหิตให้แก่ รพ.นครพนม จำนวน 10 เครื่อง เพื่อใช้ในการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
เหล่ากาชาด จ.นครพนม ร่วมมอบเครื่องเขย่าโลหิต

Share