นายกกิ่งกาชาดอำเภอเพ็ญ จ.อุดรธานี ร่วมกิจกรรมแบ่งปันความสุข มอบข้าวสารอาหารแห้งให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ณ บริเวณหน้าจวนผู้ว่าฯ อุดรธานี
กิ่งกาชาดอำเภอเพ็ญ จ.อุดรธานี ร่วมกิจกรรมแบ่งปันความสุข