ผวจ.ขอนแก่น มอบอาหารพระราชทานจากครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ณ อ.เมืองขอนแก่น
ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

Share