บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด มอบเงิน สมทบทุนโครงการเข็มวันอานันทมหิดล ประจำปี 2563 สนับสนุนโครงการป้องกันและรักษาโรคโควิด-19
โครงการเข็มวันอานันทมหิดล ประจำปี 2563