ก้าวเดินอย่างมั่นใจ แก้ไขการเดินติดขัดด้วย “ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน”
ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน