นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ รับมอบชุด พีพีอี หน้ากากเอ็น95 และเครื่องวัดอุณหภูมิ จากชมรมภูมิพลังแผ่นดิน สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ต้านโควิด-19
ชุด พีพีอี หน้ากากเอ็น95 และเครื่องวัดอุณหภูมิ

Share