คุณจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รับมอบเงิน จาก บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซีร่วมกันใช้คะแนนสะสมเปลี่ยนเป็นเงินสมทบทุนเข้าสภากาชาดไทย
สมทบทุนเข้าสภากาชาดไทย