รองนายกเหล่ากาชาด จ.พัทลุง ร่วมส่งมอบบ้านกาชาดช่วยเหลือผู้ยากไร้ไม่มีที่อยู่อาศัย แต่ประพฤติดีมีคุณธรรม ที่ ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง
มอบบ้านกาชาดช่วยเหลือผู้ยากไร้

Share