นายกเหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับครอบครัวผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโรคโควิด-19
นายกเหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค