รพ.จุฬาฯ ร่วมกับ สนง.จัดหารายได้ สภากาชาดไทย และ กรมกิจการผู้สูงอายุ แจกไม้เท้าเลเซอร์ ให้แก่ผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน และผู้สูงอายุฟรี
แจกไม้เท้าเลเซอร์ ให้แก่ผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน