นายกเหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีรับมอบเงินและชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19 สภากาชาดไทย
นายกเหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีรับมอบเงิน และชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19 สภากาชาดไทย