บริษัท เอฟโอเอ็ม ส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้า ภายใต้โครงการ “บ้านปูเน็กซ์ อีวี คาร์ แชริ่ง ฟอร์ แคริ่ง” ให้บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ
บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ