นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ รับมอบเงิน จาก บมจ.คุ้มภัย โตเกียวมารีนประกันภัยฯ เพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลทั่วประทศ
อุปกรณ์ทางการแพทย์

Share