รองนายกเหล่ากาชาด จ.ฉะเชิงเทรา ร่วมแบ่งปันน้ำใจ นำสิ่งของ ใส่ “ตู้ปันสุขบลูเทคชิตี้” เพื่อช่วยเหลือประชาชนจากการระบาดโควิด-19
เหล่ากาชาด จ.ฉะเชิงเทรา นำสิ่งของ ใส่ “ตู้ปันสุขบลูเทคชิตี้”