รองผู้ว่าฯ กทม. มอบถุงยังชีพ และหน้ากากผ้าจากสภากาชาดไทย ให้ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19
มอบหน้ากากผ้าจากสภากาชาดไทย ให้ผู้พิการ

Share