บมจ.เครือไทย โฮลดิ้งส์ ร่วมกับ บมจ.อาคเนย์ประกันชีวิต ร่วมบริจาคโลหิตให้ศูนย์บริการโลหิตฯ
บริจาคโลหิตให้ศูนย์บริการโลหิตฯ