บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริจาคเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ รพ.จุฬาฯ
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริจาคเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ รพ.จุฬาฯ