บริษัท ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย มอบหน้ากาก Face Shield ให้กับ รพ.จุฬาฯ เพื่อแจกจ่ายให้บุคลากรทางการแพทย์
มอบหน้ากาก Face Shield ให้กับ รพ.จุฬาฯ