คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รับมอบชุด PPE และเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 จากคุณกูรดิสถ์ จันทร์ศรีชวาลา
สู้ภัยโควิด-19