นายกเหล่ากาชาด จ.พะเยา ร่วมรับมอบชุดป้องกันเชื้อ PPE หน้ากากอนามัย จากคณะกรรมการประสานสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ในนามชาวไต้หวันและชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทย เพื่อนำไปมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่
นายกเหล่ากาชาด จ.พะเยา รับมอบชุดป้องกันเชื้อ PPE เเละหน้ากากอนามัย