บริษัท ดาว ประเทศไทย ร่วมกับ กาชาด จ.ระยอง ในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 ในด้านต่าง ๆ
กาชาด จ.ระยอง ร่วมช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19