สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานพระราชานุญาต จัดตั้งครัวพระราชทาน เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกแจกประชาชนจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ วัดหูช้าง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานพระราชานุญาต จัดตั้ง ครัวพระราชทาน เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกแจกประชาชนจากการ แพร่ระบาดโควิด-19 ที่ วัดหูช้าง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี