รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ รับมอบโลหิต จาก บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ รับมอบโลหิต