สน-ยุกต์ ส่งไพศาล และ หมิง-อรินท์มาศ บุญครองทรัพย์ มอบแอลพลัสเจลแอลกอฮอล์ 75% ให้แก่ศูนย์บริการโลหิตฯ
ศูนย์บริการโลหิตฯ

C-200602005015
C-200602009042