คุณอัญชลี โสตถิพันธุ์ รับมอบไข่ไก่สด จาก บริษัท ฟาร์มจงเจริญ จำกัด และ บริษัท เอส.ดับบลิว.ฟู้ดเทค จำกัด เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ
บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ