คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ รับมอบชุด PPE และหน้ากาก N95 จากผู้แทนผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันบุคลากรทางการแพทย์
รับมอบชุด PPE และหน้ากาก N95