คุณจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รับมอบผลิตภัณฑ์อาหารซีพี ไข่ไก่และเนื้อไก่สด จาก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนการจัดครัวเคลื่อนที่ สภากาชาดไทย
ครัวเคลื่อนที่ สภากาชาดไทย

C-200602012009