นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินจากโรงแรมฮ็อป อินน์ ประเทศไทย เพื่อสนับสนุนโครงการ “63 บาท สู้ COVID-19 ปี 63”
63 บาท สู้ COVID-19 ปี 63