สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายขรรค์ ประจวบเหมาะ นำคณะ บริษัท ไทยฟ้าและเศรษฐีวรรณ กรุ๊ป จำกัด เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้ามูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อช่วยเหลือสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19
สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19