นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ที่ศาลหลักเมืองสิงห์บุรี
นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา