นายกเหล่ากาชาด จ.หนองคาย มอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครอบครัวผู้พิการทางสายตา ในพื้นที่ อ.เมือง จ.หนองคาย
นายกเหล่ากาชาด จ.หนองคาย มอบถุงยังชีพ