ศูนย์บริการโลหิตฯ จัดกิจกรรมขอบคุณผู้บริจาคโลหิต “ให้เลือด สุขภาพดี โลกน่าอยู่” เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2563

24-1
24-2
24-3
Share