บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตฯจัดโครงการ “เครือเจริญโภคภัณฑ์ มุ่งสู่ 100 ปี ทำความดีด้วยการบริจาคโลหิต” พร้อมชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต

22-1
22-2
Share