ผศ.นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ รับมอบชุด Bunny Suit และหน้ากากอนามัย N95 จาก เอ็นเอ็กซ์พี แมนูแฟคเจอริ่ง สนับสนุนทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ
ชุด Bunny Suit และหน้ากากอนามัย N95