ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบรถพยาบาลกู้ชีพขั้นสูงพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จาก บมจ.ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) ในโครงการ “TOA ไม่ทิ้งกัน” ให้รพ.จุฬาฯ
รับมอบรถพยาบาลกู้ชีพขั้นสูงพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง

(10.2)C-200617021020
(10.3)C-200617013005