นายกเหล่ากาชาด จ.หนองคาย ร่วมมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวผู้พิการทางสายตา
นายกเหล่ากาชาด จ.หนองคาย ร่วมมอบถุงยังชีพ