บริษัท สุภารา กรุ๊ป แอนด์ จีคิว แอพพาเรล จํากัด มอบ GQ White Mask หน้ากากผ้ากันน้ำ ให้แก่ร้านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากฯ

12