ศ.ธงทอง จันทราศุ ในนามมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์ จาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เพื่อนำไปให้ประชาชน
รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์

(11.2)C-200616005081
(11.3)C-200616021038
(11.4)C-200616016056
Share