สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือและคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้ามูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดประจำปี 2562 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
การออกร้านงานกาชาดประจำปี 2562 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย