นายกเหล่ากาชาด จ.จันทบุรี เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือ เพื่อพัฒนาศูนย์อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยติดเตียง
เครื่องมือทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยติดเตียง