ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตฯ เชิญร่วมบริจาคในวันผู้บริจาคโลหิตโลก
วันผู้บริจาคโลหิตโลก