ตั้ว-ศรัณยู เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับในวัย 59 ปี ณ รพ.จุฬาฯ
ตั้ว-ศรัณยู เสียชีวิต ณ รพ.จุฬาฯ

C-200612005069
C-200612009064
C-200612012034
C-200612020025
C-200612030030
C-200612030089
C-200612040071