ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติแห่ง รพ.จุฬาฯ เชิญร่วมบริจาคสมทบทุนบริจาคไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน เพื่อมอบให้แก่ผู้ยากไร้
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติแห่ง รพ.จุฬาฯ เชิญร่วมบริจาคสมทบทุนบริจาค ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน เพื่อมอบให้แก่ผู้ยากไร้

C-200605011084
C-200605012035