ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รับมอบเงินบริจาค จากบริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด “โครงการเงินบริจาคโรคโควิด-19”
โครงการเงินบริจาคโรคโควิด-19