ศ.นพ.ศุภวัฒน์ ชุติวงศ์ และเพื่อนอาจารย์อาวุโส จัดกิจกรรม “ร้อยดวงใจ ส่งต่อการให้”
ร้อยดวงใจ ส่งต่อการให้