รองนายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ส่งมอบน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 มอบถุงยังชีพให้กับผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส
รองนายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ส่งมอบน้ำใจสู้ภัยโควิด-19