นายกเหล่ากาชาด จ.พังงา ร่วมเปิดกิจกรรมกองทุนหมู่บ้านและชุมชน “แบ่งปันน้ำใจ แบ่งปันโลหิต สู้ภัยโควิด-19”
แบ่งปันน้ำใจ แบ่งปันโลหิต สู้ภัยโควิด-19