ผวจ.นครปฐม พร้อมเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมมอบบ้านอยู่ดีมีสุขให้ครอบครัวผู้ยากไร้ และสนับสนุนถุงยังชีพ ใช้ในการดำรงชีวิต
เหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมมอบบ้านอยู่ดีมีสุขให้ครอบครัวผู้ยากไร้